De Keerpuntacademie

Bekijk ons aanbod aan trainingen, workshops en diensten.

Over ons

De Keerpuntacademie biedt onorthodoxe, doeltreffende oplossingen voor sociale vraagstukken waarop gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties onvoldoende vat krijgen, zoals:

– non-participatie en apathie van kwetsbare burgers
– generationele armoede
– multiprobleemgezinnen met mogelijk een onveilige opvoedomgeving
– (potentiele) risicojongeren en door hen veroorzaakte overlast
– vastgelopen school-drop-outs
– jeugdcriminaliteit

Met als anker de unieke Keerpunt- ofwel X.methodiek organiseren we trainingen, workshops, lezingen en evenementen. Ook kunt u bij ons terecht voor coaching en advies op maat, het schrijven van beleidsteksten en projectvoorstellen en de verzorging van rapportages.

Iedereen is kansrijk!

Wij geven u handvatten voor

  • empowerment van wijk- en buurtbewoners
  • het doorbreken van ‘overervende’ armoede
  • effectieve(re) ondersteuning van multiprobleemgezinnen
  • het bereiken van een blijvende ommekeer in het leven van risicojongeren en drop-outs
  • de terugdringing van armoede, werkloosheid, overlast en jeugdcriminaliteit

Ons aanbod

Trainingen en workshops

Overige diensten

Lezingen en evenementen