De Keerpuntacademie

Bekijk ons aanbod aan trainingen, workshops en diensten.

Onze ambitie

De Keerpuntacademie is een jonge organisatie. We werken hard aan uitbreiding van onze website. Niet alle cursussen, trainingen en workshops die we kunnen verzorgen, vindt u al op de site. Gaat uw belangstelling uit naar een cursus, training of workshop over een of meer van de volgende thema’s:

· armoedebestrijding
· begeleiding van school-drop-outs (terug naar school of naar werk)
· ontwikkeling van sociale vaardigheden
· talentontwikkeling
· versterking van weerbaarheid

mail ons dan voor de mogelijkheden of neem contact op via ons contactformulier.

Waar we aan bouwen

Onze ambitie is in 2020/2021 voor diverse urgente thema’s binnen het sociaal domein een steeds breder spectrum aan diensten te kunnen aanbieden: van trainingen, workshops, coaching en advies tot ondersteuning bij het schrijven van beleidsteksten, projectvoorstellen en rapportages. Onze specialisaties zijn begeleiding van jongeren met (kans op) risicogedrag, sociale inclusie en maatschappelijke participatie, bevordering van actief burgerschap en werk en inkomen.