De Keerpuntacademie

Bekijk ons aanbod aan trainingen, workshops en diensten.

De Keerpuntmethodiek

De Keerpunt- ofwel X.methodiek is een no nonsens-methodiek, bottom-up en met vallen en opstaan ontwikkeld door Angelo Anzola in samenwerking met collega-professionals en sympathisanten. Hun drijfveer: frustratie over de ontoereikendheid van bestaande methodieken die werden ingezet bij ‘probleemjongeren’ en andere ‘lastige’ groepen. Deze methodieken focussen op de tekortkomingen van de doelgroepen. De Keerpuntmethodiek gaat juist uit van de mogelijkheden, de talenten en de kracht die daaronder schuilgaan.

De Keerpuntmethodiek, waarin theoretische kennis wordt gepaard aan jarenlange praktijkervaring, kenmerkt zich door out-of-the-box-denken, intensieve persoonlijke coaching, het betrekken van de hele sociale omgeving en langdurige nazorg. De methodiek kent zeven fases:

De methodiek kent zeven fases

contact leggen – analyse – talentontwikkeling – zelfreflectie – doorbreken van weerstanden in de sociale omgeving – het keerpunt – nazorg.