De Keerpuntacademie

Bekijk ons aanbod aan trainingen, workshops en diensten.

Coaching

De Keerpuntacademie verzorgt ook coachingstrajecten voor individuen en teams.

Individuele coaching

Als je werkt in het sociaal domein, bijvoorbeeld als opbouwwerker, jongerenwerker of straatcoach, raakt wat jij doet, direct aan het bestaan van vaak kwetsbare mensen. De kwaliteit van jouw werk kan verschil maken in hun leven. Je wéét dat en je wilt daarom het beste uit jezelf halen, als mens en als professional. Doe je dat nu? Kun je dat nu? Of zou je anders willen functioneren? Krachtiger en effectiever? Met meer enthousiasme of meer voldoening?

Sta in plaats van jezelf voorbij te blijven hollen, eens stil om te reflecteren op wie je bent of bent geworden, op waar je nu staat, op waarnaar je op weg bent. Ga die uitdaging aan. Durf een kritische blik in de spiegel te werpen. Volg een coachingstraject bij de Keerpuntacademie. (Her)ontdek je kwaliteiten; (her)ijk de manier waarop je ze verder ontwikkelt en inzet; ga na hoe je omgaat met tegenslag, teleurstelling en conflicten en of je dit effectiever kunt doen; (h)erken je ‘valkuilen’ en bedenk hoe je ze kunt ontwijken; bezin je op je omgang met verantwoordelijkheden, je rol in een team en je samenwerking met collega’s; en bepaal jouw ‘stip aan de horizon’.

Coaching bij de Keerpuntacademie is confronterend maar ook warm en humorvol, is persoonlijk, praktisch en functioneel.

Teamcoaching

Botert het niet in een team? Of mist een team daadkracht en blijven beoogde resultaten uit? Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Teamcoaching van de Keerpuntacademie richt zich op het achterhalen, bespreekbaar maken en opheffen van verborgen belemmeringen. De focus ligt op de samenwerking en interactie tussen de teamleden. In het coachingstraject gaan we onder meer in op mogelijke oorzaken – in het verleden of heden – van de verminderde energie en/of de achterblijvende resultaten van het team; de onderlinge samenwerking, daarin ervaren knelpunten en mogelijkheden om ze uit de weg te ruimen; de competenties waarover het team en de individuele teamleden moeten beschikken en mogelijkheden om deze te versterken; en de manier waarop de kwaliteiten en talenten van individuele teamleden worden ingezet en mogelijkheden om dit beter te doen.

Belangstelling?


Dat vinden wij fijn om te horen! Neem contact met ons op via onderstaande knop.