De Keerpuntacademie

Bekijk ons aanbod aan trainingen, workshops en diensten.

Rapportages

Transparant en nauwgezet verantwoording afleggen over behaalde resultaten is tegenwoordig een vereiste. Of het nu gaat om een projectrapportage of bijvoorbeeld om een jaarverslag. Een goede rapportage maken, vraagt tijd, deskundigheid en een ‘goede pen’.

U kunt daarvoor terecht bij de Keerpuntacademie. We ondersteunen u bij de opstelling van verschillende typen rapportages.