De Keerpuntacademie

Bekijk ons aanbod aan trainingen, workshops en diensten.

Missie en waarden

Bij de Keerpuntacademie zijn we ervan overtuigd dat ieder mens, ook als zijn of haar situatie uitzichtloos lijkt, het talent en de kracht heeft om te veranderen en een leven te leiden met perspectief. Maar niet iedereen kan puur op eigen kracht veranderen.

Iedereen is kansrijk, mits niemand alleen hoeft te staan.

Missie

Onze missie is kwetsbare burgers de handvatten te geven om hun talenten en hun eigen kracht te (her)ontdekken en te gaan inzetten voor zichzelf, hun directe omgeving en de samenleving.

Waarden

Kernwaarden van de Keerpuntacademie zijn: respect – passie – verbinding – daadkracht – resultaat.

Respect is voor ons de grondslag van relaties. We onderkennen ieders waarde en bestaansrecht en handelen daarnaar.

In ons werk staat passie voor mensen centraal, in het bijzonder voor kwetsbare burgers die zonder ruggensteun niet kunnen meedoen in de samenleving. Deze passie brengen we over op klanten en cursisten door de gedrevenheid waarmee we ons werk doen.

In onze samenwerking met elkaar en anderen zoeken we altijd naar verbinding. We staan open voor feedback en geloven dat bundeling van krachten meerwaarde creëert en leidt tot het beste resultaat.

We hebben onze expertise letterlijk opgedaan ‘op straat’. In de praktijk. Daadkracht is ons op het lijf geschreven. We komen snel in beweging, zijn doortastend, zetten stappen. We zijn flexibele doeners.

Praktisch als we zijn, werken we resultaatgericht. Samen met alle betrokkenen gaan we voor solide, blijvende resultaten die ook een maatschappelijk belang hebben.